درباره ما

این مجله جهت اطلاع رسانی و بهبود آموزش های لازم حوزه دندانپزشکی ساخته شده است. لذا تمامی مطالب آن به صورت دقیق نگارش و ویرایش خواهد شد تا بتواند کمکی به وضعیت سلامت دهان و دندان شما عزیزان باشد.

آدرس: تهران، حوالی تهرانپارس، ابتدای بلوار، کوچه ی اول

مدیر سایت: آقای دکتر منحصر به فرد (دندانپزشک)

سردبیر مجله: آقای تلاشگر (دانشجوی تخصص دندان)

نویسنده ها: خانم ثابت قدم (دانشجوی دندانپزشکی)

آقای یادگاری (دانشجوی دندانپزشکی)

 

مجله آموزشی و راهنمای سلامت دهان و دندان