لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

اخبار دندانپزشکی

جراحی دندان عقل
اخبار دندانپزشکی

جراحی دندان عقل

جراحی دندان عقل، درواقع روشی برای برداشتن سری سوم دندان ها است. این دندان‌های آسیاب که معمولاً «دندان عقل» نامیده می‌شوند. بهبودی در افراد مختلف بسته به ایمنی بدن و توانایی آنها متفاوت است و در برخی افراد ممکن است...